آموزشگاه خیاطی پویامهر

تالیف کتاب مجموعه نمونه سوالات مهر

برچسب ها : , , , , , ,

خانم پویامهر مولف کتاب مجموعه نمونه سوالات مهر درباره طراحی دوخت نمودند.

خانم پویا مهردربارۀ هدف از نگارش کتابش چنین بیان می کند: کارآموزان همیشه به دنبال کتابهایی هستند که آموخته های خود را پیش از حضور در آزمونها، مورد ارزیابی قرار دهند و مفاهیم درسی را به خوبی بیاموزند. مطالبی که در کتاب گردآوری کرده ام، پرسشهای چهار گزینه ای مطابق با سرفصلهای پنج عدد از استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دربارۀ طراحی دوخت است. حرفه های موجود در این کتاب (نازک دوزی و ضخیم دوزی به روش متریک= متری و مولر و گراولاین) هستند.

مجموعه سوالات خیاطی مهر پویامهر

لینک خبر در سایت سازمان فنی و حرفه ای استان http://eatvto.ir/?MID=21&Type=News&TypeID=1&id=212

آموزشگاه خیاطی پویامهر